Krakowski Informator nie tylko kulturalny

Krakowski Informator nie tylko kulturalny

Pośród wielu stolic województw w kraju, Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie kultury i akademickim, ale również na licznych odmiennych polach. Staje się miastem otwartym do życia. Zmiany, jakie stały się udziałem miasta w ostatnich latach dają poczucie, że miasto rzeczywiście pnie się do przodu.
Dobre przekształcenia w Krakowie.
Co pozytywnego stworzono w trakcie niedawnego czasu? Wielość udogodnień i inwestycji jest ogromna. Mocno wsparły rząd w tej materii finane EU, z których miasto chętnie czerpie. Szybkie postępowanie w temacie zdobywania dotacji spowodowały, że gmina uzupełniła się o kolejne węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz nowe obiekty użyteczności publicznej.
Niemałe inwestycje są niewidoczne dla zwykłego Krakusa. Nie znaczy to mimo wszystko, że nie zostały poczynione. Zazwyczaj nie interesują nas informacje, które nie są bezpośrednio z naszymi potrzebami połączone. Typowemu obywatelowi miasta wydaje się, że w mieście zbyt mało się wykonuje. Natomiast miasto zmienia się w każdym kierunku. Programy naprawcze w obszarze zarządzania śmieciami, tworzeniu oraz unowocześnianiu siatki kanalizacyjnej, budowa filtrów przeciw hałasowi to jedynie niektóre zmiany, jakie pozwalają krakusom lepiej i bardziej komfortowo żyć. Kraków zmienia się również w zakresie możliwości konferencyjnych. Wartość miasta rośnie dzięki takim inwestycjom jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. Te nowości zachęcają turystów do przyjazdu.
Podejmowane przez radnych projekty nie obejmują tylko ścisłego centrum miasta, ale również są związane z całym województwem . Wobec tego zamiast użalać się lecz zauważyć zmiany w które obrósł Kraków.
Kolejne miesiące – jeśli uda się zachowania tempa rozwoju – pozwolą Krakowowi stać się zachwycającą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski prezydent